-------------------------------------------------------------↑----------------------------------------------------------------

--------------------------------------Πατήστε παραπάνω για να δείτε τυχαία ένα όπλο------------------------------

--------------------Mannlicher-Schönauer (Μάνλιχερ-Σενάουερ)--------------------

                                      GG Mannlicher Schoenauer Rifle_0001

                                                   Mannlicher-Schönauer (Μάνλιχερ-Σενάουερ)
                              Mannlicher Schoenauer model 1905 (69) 

                     350.000 από αυτά τα όπλα υπηρέτησαν στον Ελληνικό στρατό από το 1907-1943