-------------------------------------------------------------↑----------------------------------------------------------------

--------------------------------------Πατήστε παραπάνω για να δείτε τυχαία ένα όπλο------------------------------

-------------------------F-16 Fighting Falcon-------------------------

                                    F-16 Fighter
               Η 360 μοίρες καλύπτρα του ήταν κάτι απίστευτο για όταν πρωτοεμφανίστηκε το F-16