-------------------------------------------------------------↑----------------------------------------------------------------

--------------------------------------Πατήστε παραπάνω για να δείτε τυχαία ένα όπλο------------------------------

------------------------------AIM-120 AMRAAM------------------------------

                     amraam raytheon missile

            
                        Ο πύραυλος που άλλαξε την ως τότε μάχη στον αέρα με πυραύλους.

                  Διαβάστε εδώ τα χαρακτηριστικά του ή αφήστε ένα σχόλιο με αυτά. ΕΔΩ